Thăm bà Nguyễn Thị Thông bị cán bộ xã chọc dùi cui điện vào mắt.

Chiều 27/3/2014,Hội Bầu bí tương thân đến bệnh viện thăm bà Nguyễn Thị Thông thôn Trường Xuân xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai HN bị cán bộ xã chọc dùi cui điện vào mắt.

 .

Nguyễn Tường Thụy