Archive | 31/03/2016

Phường Trung Tự tổ chức Hội nghị cử tri không có mặt ứng cử viên

Sáng 30/3/2016, Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phan Vân Bách là người tự ứng cử ĐB Quốc hội và hiện là cư dân của Phường này. Tuy nhiên, anh không được mời đến Hội nghị.

Tiếp tục đọc

Hội nghị cử tri tại cơ quan Ứng cử viên Đại biểu quốc hội Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn, một ứng cử viên độc lập cho biết tình hình Hội nghị cử tri tại cơ quan tổ chức ngày 30/3/2016 như sau:

Công ty anh có 104 người nhưng chỉ mời 15 người nhưng lại mời các công ty khác 103 người. Thành phần mời chủ yếu là các đảng viên. Đa số những người đến dự anh không biết họ và họ cũng chẳng biết anh là ai.

Tiếp tục đọc