Hội nghị cử tri tại cơ quan Ứng cử viên Đại biểu quốc hội Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn, một ứng cử viên độc lập cho biết tình hình Hội nghị cử tri tại cơ quan tổ chức ngày 30/3/2016 như sau:

Công ty anh có 104 người nhưng chỉ mời 15 người nhưng lại mời các công ty khác 103 người. Thành phần mời chủ yếu là các đảng viên. Đa số những người đến dự anh không biết họ và họ cũng chẳng biết anh là ai.

Mở đầu cuộc họp là ông chủ tịch công đoàn phát biểu về việc “tự ứng cử”. Việc phát lý lịch và chương trình hành động là việc riêng của anh Tuấn, không phải văn bản của tổ chức nào nên không thực hiện. Xem xong thì trả lại cho anh Tuấn.

Đến phần lấy ý kiến cử tri, Bí thư đoàn thanh niên phát biểu: “Anh Tuấn tự ứng cử mà không xin phép, không báo cáo tổ chức đoàn thanh niên, qua theo dõi facebook thì anh nói xấu đảng và nhà nước rất nhiều, anh Tuấn còn đang bị phạt 35 triệu và tháng nào cũng bị trừ lương”

Giám đốc thứ nhất phát biểu: qua theo dõi facebook của anh Tuấn thì thấy anh Tuấn nói xấu đảng và nhà nước rất nhiều, anh Tuấn mong muốn sửa hiến pháp là một ước mơ ngông cuồng.

Giám đốc thứ hai phát biểu: Qua thông tin mà những người trước nói thì tôi sẽ không ủng hộ anh Tuấn.

Một người mặc áo vàng phát biểu: Phải tìm hiểu kỹ về cách vận hành của Đảng và nhà nước thì mới ứng cử đại biểu quốc hội được.

Ngoài ra không thấy có phát biểu nào khác.

Đỗ Anh Tuấn trả lời:

– Đã “tự” ứng cử thì không phải báo cáo hay xin phép.

– Mặt xấu thì nói là mặt xấu, mặt nhọ thì nói là mặt nhọ, tham nhũng thì nói là tham nhũng. Đấy là nói thật chứ không phải nói xấu.

– Bị phạt 35 triệu vì tuyên truyền về quyền con người. Và quyền con người nằm ở chương 2 của hiến pháp.

– Đương nhiên phải tìm hiểu kỹ về nhà nước thì mới có thể đưa ra các nhận định, nếu không thì là những người nói leo mà thôi.

Chủ tịch công đoàn kết luận:

Anh Tuấn có cho là mình hay, mình tài thì có thể áp dụng ở Singapore hay Mỹ hay nước khác, chứ đặc trưng của Việt Nam khác các nước.

Phần lấy ý kiến cử tri:

– Không sử dụng hình thức bỏ phiếu kín. Chỉ sử dụng hình thức giơ tay biểu quyết.

– Kết quả có 11/127= 8,6% người đồng ý (có 9 người của công ty anh)

Diễn biến cuộc họp được đài truyền hình Bình Xuyên quay phim lại.