Archive | 07/04/2016

Thư ngỏ gửi ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Ngày 6/4/2016, báo Tuổi trẻ online đăng bài “Người tự ứng cử đề nghị cho luật sư dự lấy ý kiến cử tri” nói về ý kiến của ông đối với kiến nghị của một số ứng cử viên (sau đây viết gọn là “kiến nghị”) tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội với các sở, ngành, quận, huyện về việc chuẩn bị bầu cử.

Vì báo Tuổi trẻ viết: “Trước những kiến nghị nêu trên, ông Khanh không nêu cụ thể bao nhiêu người tự ứng cử đại biểu Quốc hội đã kiến nghị như vậy” nên tôi trả lời luôn rằng, những kiến nghị ấy là của nhóm ứng cử viên độc lập tại Hà Nội gồm có tôi – Nguyễn Tường Thụy, ông Nguyễn Quang A, chị Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Bích Phượng, anh Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Đình Hà.

Tiếp tục đọc