Archive | 12/04/2016

GIÂY PHÚT KINH HOÀNG BUỔI ĐẤU TỐ ÔNG NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Cảnh ở cửa vào nơi đấu tố Ông Tường Thụy đêm 9/4/2016. Ảnh: Trương Dũng.

Tiếp tục đọc