GIÂY PHÚT KINH HOÀNG BUỔI ĐẤU TỐ ÔNG NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Cảnh ở cửa vào nơi đấu tố Ông Tường Thụy đêm 9/4/2016. Ảnh: Trương Dũng.

99 giây hiếm hoi ghi được vào thời điểm tẩy chay cuộc họp đấu tố tôi. Vũ Minh Tuế, chủ tịch mặt trận xã, Nguyễn Du Tân phó chủ tịch xã Vĩnh Quỳnh lồng lộn thể hiện uy quyền nhằm trấn áp vợ chồng tôi như trấn áp tội phạm.

Các ông quát vợ con còn chưa xong mà còn đòi quát chúng tôi.

5 năm sau, đợi khóa 15 tôi lại ra ứng cử nữa, các ông nhớ rút kinh nghiệm.

.

Advertisements

2 thoughts on “GIÂY PHÚT KINH HOÀNG BUỔI ĐẤU TỐ ÔNG NGUYỄN TƯỜNG THỤY

 1. Theo ông Trần Đỉnh (tác giả Đèn Cù) thì để trả ơn bà Cát Hạnh Long Nguyễn Thị Năm (ân nhân đóng góp cho cách mạng, cho Bác Hồ thời cướp chính quyền hợp hiến Trần Trọng Kim), chủ tịch Hồ ra lệnh đem xử bắn bà Năm. Bác Hồ hoá trang đeo kính đen, bịt mắt gắn râu giả dài đến xem đàn em say máu xử bắn bà Năm. Bác Hồ còn viết báo ký tên CB đề đấu tố bà Năm trên báo chí “Địa chủ ác ghê”.

  Cải cách ruộng đất (CCRD) chưa nguôi thì tiếp theo là Nhân văn giai phẩm, ra đường họ hàng bạn bè lạnh tanh không dám chào nhau. Tháng 12/1956 bác Hồ ra sắc lệnh chấm dứt báo chí tư nhân, vài năm sau ra tiếp sắc lệnh đóng cửa trường luật.

  Đồng chí (dc) tổng bí thi Trường Chinh đem cha mẹ ruột ra đấu tố để tỏ lòng trung thành với cách mạng thời CCRD.

  Kết luận:
  Theo Nguyệt nhà em: Hồ chủ tịch và Đang đã phá bỏ tự do ngôn luận (vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, sắc lệnh chấm dứt báo chí tư nhân 12/1956 đã nói ở trên), phá bỏ luật lệ(đóng cửa trường luật) tức phủ nhận nhà nước pháp quyền, xoá bỏ sở hữu tư nhân ruộng đất (ý nghĩa sâu xa của CCRD), phá bỏ tôn ti đạo đức gia đình (dc Trường Chinh đấu tố cha mẹ ruột)…. Bây giờ thì quý vị tự ứng cử Quốc hội với những tinh thần cải cách đi ngược với Bác và Đảng đã làm thế cho nên “chính” quyền ta ở trung ương đã ra lệnh cho “chính quyền” cấp phường đấu tố, loại bỏ các vị là lẽ đương nhiên rồi.

  “được nghe bà kể khổ
  Con thấy đời còn thực là đáng chết !
  Con đã đi bóc lột để nuôi bà
  Con bây giờ không dám nhận là cha
  Dù bà do con đẻ ra
  Con, thành phần địa chủ thối tha
  Trước nhân dân, trước Đảng, trước Bác
  Xin thành khẩn cúi đầu chịu tội !
  Đó là lời một cụ đồ ở ngoại thành Hà Nội
  Trước đấu trường giăng giối với con”

  (Nguyễn Chí Thiện)

 2. Bác ấy ứng cử để biết VN mình hiện đang dân chủ đến đâu vậy thôi, chứ làm sao vào cái ổ đó được, bởi gì những kẻ bỏ phiếu kia ai mời và mời những ai.

Đã đóng bình luận.