TIẾNG AI HAY TIẾNG MẸ LAM?

ĐĂNG HUY VĂN 

(Viết tặng Trần Thị Lam(*) nhân Ngày của Mẹ)

Tiếng ai hay tiếng mẹ Lam?

À ơi bên võng con nằm, mẹ ru

Câu thơ xưa của Nguyễn Du

Bâng khuâng ai hát đò đưa thuở nào?


Bắc thang lên hỏi trời cao

Sơn Dương đã nhượng giặc Tàu, đúng không?

Để giờ ven biển Miền Trung

Bạt ngàn cá chết mênh mông dạt bờ!

Bốn ngàn tuổi vẫn ngây ngô

Bờm chê bè gỗ, ngồi chờ nắm xôi

Xót xa thay nước non tôi!

Bờm xưa khố rách nay ngồi chiếu trên…

Từ biển đảo đến đất liền

Bờm rao bán tuốt lấy tiền mua xôi

Một nắm xôi-vạn mạng người

Làm nên Cải Cách một thời Bờm yêu(**)

Đất nước mình đẹp bao nhiêu
Vào tay Bờm chỉ làm liều đổi xôi

Ai về Hà Nội mà coi

Tỷ Đô đường sắt trên trời trái ngang!

Ai về xứ Thái-thép-gang

Mà xem dự án dở dang của Bờm

Nhiều ngàn tỷ đã bôi trơn

Nay thành sắt vụn công trường Thái Nguyên!

Ngày xưa biển đảo bình yên

Là nơi chài lưới của nghìn vạn dân

Nay “tàu lạ” đến xí phần
Chiếm Hoàng Sa lại cướp dần Trường Sa!

Ai về Hà Tĩnh quê ta
Thăm Nguyễn Du những xót xa xé lòng
Sở Khanh thành bậc “anh hùng”
Tượng đài nghìn tỷ trải cùng núi non…

Mẹ Lam nhớ dạy các con
Nghìn sau non nước mãi còn Biển Đông
Ngày mai bia đá, tượng đồng
Chỉ trong phút chốc vùi trong tro tàn!

Ngày của Mẹ, 8/5/2016
Ts. Đặng Huy Văn

 

(*), Đặng Huy Văn Blog : ĐÂT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔN

(**).. Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956 đã giết chết oan hàng vạn người vô tội để đòi lại nắm xôi cho dân cày nghèo lúc ấy.