Biểu tình bị đàn áp ở Sài Gòn, Hà Nội. Công an sàm sở người biểu tình.

Hai video này đã đăng lên facebook. Tôi đưa vào đây để phục vụ bạn đọc nào không sử dụng mạng xã hội đó

.