YÊN BÁI VĂN TẾ TAM ĐỒNG CHÍ

Hoàng Xuân Sơn

Mù Căng Chải mây che

Dòng Nậm Thia sóng nổi

.

Một phút đổi dời trời long đất lở

Yên Bái yên bình phút chốc thương đau

.

Tình đồng chí Đảng viên

Nghĩa Đồng bào dân Việt.

.

Mạo muội:

.

Đôi dòng văn tế

Gửi về non cao

.

Nước vốn có nguồn

Nhân nào sinh quả?

.

Mới hôm qua mày mày tớ tớ bên nhau anh em hoan hỉ

Sao hôm nay đồng đồng chí chí rút súng tiễn nhau

.

Ngẫm câu:

.

“thương thân gọi nhau mày tao

Ghét nhau xưng hô đồng chí”

.

Vòng danh lợi trăm mưu ngàn kế

Treo búa liềm làm chuyện thị phi

.

Để bấy giờ trong bắc ngoài nam

Đâu đâu cũng râm ran luận bàn về Yên Bái

.

Phạm Duy Cường bí thư Tỉnh uỷ

Ngô Ngọc Tuấn chủ tịch hội đồng

.

Hai đồng chí đầu tỉnh bỗng chốc về trời

Đỗ Cường Minh chi cục trưởng cục kiểm lâm

quyên sinh “tuẫn tiết”

.

Có phải chết vì bất lương lật lọng

Có phải chết hận mình sá kể vong thân

.

Đường cách mạng vì dân cống hiến chưa được bao năm

Tình nghĩa vợ chồng cháu con … tơ tằm đứt đoạn

.

Trung ương thấy mà thêm lo lắng

Đồng cỏ khô lửa cháy là tiêu

.

Sinh ly tử biệt càng ngẫm càng đau

Vợ góa con côi … nhà cao vắng vẻ

.

Ôi! Thôi thôi

.

Các vị ra đi tìm về chân lý

Sao không nói rõ lý do?

.

Để bây giờ cả nước khắc khoải âu lo

Nhiều đồng chí cấp cao tự mình soi xét

.

Mù Căng Chải mây che

Nước Nậm Thia đổi sắc

.

Thay nén hương thơm

Vài dòng bày tỏ

.

Cẩn cáo!

.

Ba Sàm