Đời ông là tấm gương “chói lọi”

Tại sao chúng nỡ bắn vào ông

Một vị bí thư nguyện dốc lòng

Trọn đời tận tụy chung xây đảng

Để nghèo đất nước hại non sông

 

Thương ông sự nghiệp còn dang dở

Cấp dưới, cấp trên phải buồn lòng

Sao không cho đợi dăm năm nữa

Trung Việt một nhà có vui không

 

Ông đi để lại bao thương nhớ

Cho phường gian dối hại đồng bào

Mưa bão ngập trời trôi nước mắt

Của bầy đầy tớ diệt trừ nhau

 

Thương ông đột tử không kịp trối

Số tiền “vay mượn” của đồng bào

Đang gửi ngân hàng nào chưa nói

Nay bồ, mai vợ biết tìm đâu

 

Phải chi đồng chí ông nó hận

Vì đã tranh giành ghế bí thư

Đều là kẻ cướp sao không biết

Đứa nào “tử tế”, đứa nào hư

 

Đời ông là tấm gương “chói lọi”

Để những bí thư các tỉnh thành

Nối gót theo ông về chín suối

Cho hồn dân Việt vẹn lòng thanh

 

Đừng hối nghe ông đời kẻ cướp

Việc khử trừ nhau chuyện bình thường

Ông chết được ngay là đã sướng

Ung thư-nhiễm xạ mới thê lương

 

Thôi nhé chúc ông về chín suối

Hãy niệm “Nam mô… Phật” mỗi ngày

Để sớm được rời xa địa ngục

Thực lòng Đức Phật sẽ giơ tay

 

Hà Nội, 22/8/2016

Đặng Huy Văn