THI HOA HẬU

(Không phải thơ Đường luật)

 

Việc ấy xem ra cũng xôm trò 

Đo vòng người đẹp những ai lo 

Trưởng ban tổ chức ôm vòng một 

Giám khảo vòng ba sát kính vô

 

Xơ múi chi đâu vòng giữa nhỉ 

Khách mời sợ thiệt cũng xin đo 

Còn bao khán giả mua chui vé 

Thì đứng xa nhìn không dám ho.

 

NTT