Archive | 06/09/2016

Việt – Pháp mong đợi gì ở nhau?

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Pháp sau 12 năm

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 06/09/2016, in Báo chí and tagged .