Ngày 20/8/2016, Tòa án cộng sản xử chị Cấn Thị Thêu.

THÔNG TIN PHIÊN TÒA SƠ THẨM BÀ CẤN THỊ THÊU

Tòa án nhân dân quận Đống Đa mở phiên tòa xét xử công khai bà Nông dân Cấn Thị Thêu:

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 20/09/2016.

Địa điểm: 157B Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Advertisements