Bình luận của đài SBTN về việc nhà cầm quyền Việt Nam phá Chùa Liên Trì.

Advertisements