Cảnh sát đòi thu biểu ngữ in thơ Chế Lan Viên

Chuyện ngày 13/9/2016.

Nhân sự kiện thủ tướng Phúc sang thăm “hữu nghị” Trung Cộng, Anh Trương Văn Dũng, mặc áo có biểu tượng “thông não”, giăng biểu ngữ có 2 câu thơ của Nhà thơ Chế Lan Viên để hưởng ứng:

Bác Mao chẳng ở đâu xa

Bác Hồ ta đó chính là bác Mao.

Cảnh sát lập tức xuất hiện đòi thu biểu ngữ và “mời” anh Trương Văn Dũng và Trịnh Bá Phương về đồn.

Gọi cho Dũng thì anh cho biết công an gọi điện xin chỉ thị cấp trên, cuối cùng họ để anh đi.

Hình ảnh của Trịnh Bá Phương