Dưới áp lực của dân, Ủy ban xã An Hoà (Quỳnh Lưu, Nghệ An) buộc phải xác nhận giấy ủy quyền kiện Formosa

Hơn 500 Người dân xứ Phú Yên và phụ cận biểu tình tại UBND xã An Hoà.

Theo yêu cầu của toà án, những ngư dân đệ đơn khởi kiện FORMOSA đã ủy quyền cho Linh mục Đặng Hữu Nam làm người đại diện lo thủ tục pháp lý, cần có con dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Chính quyền xã An Hoà đã cố tình gây khó dễ, đùn đẩy nhau: vào “một cửa”, lên chủ tịch, xuống văn phòng, sang tư pháp, lại công an … gần nửa ngày vẫn không chịu làm. Khi người dân tập trung biểu tình phản đối vẫn còn cố tình hạch sách. Với áp lực của người dân, trước câu hỏi:

– Vì sao chính quyền không giải quyết quyền lợi của người dân được hiến pháp bảo vệ?

– Việc từ chối quyền lợi chính đáng của người dân dựa trên cơ sở pháp lý nào?

– Phải chăng chính quyền xã An Hoà đang cấu kết với bọn Tàu Khựa để sát hại dân mình?

– Phải chăng chính quyền xã An Hoà đích thị là bọn phản động đang gây mất đoàn kết lương giáo và sự ổn định xã hội.

– Phải chăng chính quyền xã An Hoà đã ăn hối lộ của FORMOSA để ngăn cản người dân kiện FORMOSA đúng pháp luật?

– Uỷ ban này là ủy ban NHÂN DÂN hay ủy ban FORMOSA? Tại sao không bảo vệ dân lại chống dân, bảo vệ formosa?

SAU KHI CHÍNH QUYỀN XÃ AN HOÀ GỌI ĐIỆN CHO CÔNG AN VÀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN QUỲNH LƯU CŨNG NHƯ TỈNH NGHỆ AN, CUỐI CÙNG CŨNG PHẢI ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN!

QUYỀN CON NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO DÂN!