Archive | 11/10/2016

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt: Kịch bản được báo trước

AV

(VNTB) – Nhiều nhà hoạt động đánh giá thông báo này mở đường cho đợt trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền trong nước, trong bối cảnh vấn đề Formosa đang gây nhức nhối chính quyền trong nhiều tháng qua. Và việc bắt blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là kịch bản được báo trước.

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 11/10/2016, in Báo chí and tagged .