CẬP NHẬT TIỀN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

Ngày đầu tiên, từ chiều ngày 17 đến 17h30 ngày 18/10/2016 tôi đã nhận được số tiền ủng hộ đồng bào là nạn nhân vùng lũ miền Trung như sau (theo thứ tự thời gian)

1. Nguyễn Tường Thụy 2000000 đ (hai triệu)

2. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam: 5000000 đ (năm triệu)

3. Trịnh Xuân Thủy (Nhất Nam) Hội viên Hội NBĐLVN: 1000000 (một triệu)

4. Nguyễn Văn Lịch- Anh em HN: 1000000 đ (một triệu)

5. DO THAI BAO KHANH 500000 đ (năm trăm nghìn) (Đề nghị nhà hảo tâm cho biết danh tính và cách thức liên hệ như số ĐT, email, tài khoản fb… Cám ơn)

6. Bùi Minh Quốc, Hội viên Hội NBĐLVN 1500000 (một triệu năm trăm nghìn)

7. LUU XUAN TRANG 10000000 (mười triệu) (Đề nghị nhà hảo tâm cho biết danh tính và cách thức liên hệ như số ĐT, email, tài khoản fb… Cám ơn)

8. Nguyễn Văn Tri (Úc), Hội viên Hội NBĐLVN 2460000 đ (Hai triệu bón trăm sáu mươi nghìn)

9. PHAN THI HOA CT 2000000 đ (hai triệu) (Đề nghị nhà hảo tâm cho biết danh tính và cách thức liên hệ như số ĐT, email, tài khoản fb…Cám ơn)

CỘNG 25560000 đ (hai nhăm triệu năm trăm sáu mươi nghìn)

Trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình vào cuối buổi chiều mỗi ngày (nếu có phát sinh)

Nguyễn Tường Thụy

========================

Địa chỉ và tài khoản tiếp nhận:

Nguyễn Tường Thụy

Số nhà 11 Tổ Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Điên thoại: 0983485952

TK: 213-10-00-0312955

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

Advertisements