Archive | 23/10/2016

Ở Việt Nam, nói lên sự thật bị coi là tội “tuyên truyền”

(Bản dịch của Vũ Quốc Ngữ) 

(VNTB) – Việt Nam cũng đã đồng ý cải cách kinh tế và lao động theo yêu cầu của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Nhưng đây không phải là đủ. Việt Nam cũng phải giải phóng người dân của mình, để họ viết blog, phản đối và nói ra mà không sợ hãi. 

Blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Công an Khánh Hòa bắt vì cô dám phản đối Formosa 

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 23/10/2016, in Báo chí and tagged .