Archive | 14/11/2016

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam công bố Giải Nhân quyền Việt Nam 2016

Chúc mừng Mạng lưới blogger Việt Nam

Chúc mừng Ls Võ An Đôn

Chúc mừng Cấn Thị Thêu

Chúc mừng Trần Ngọc Anh

Tiếc rằng, Phạm Doan Trang đã xin rút với tinh thần rất quyết liệt 🙂

Bản Tin Báo Chí

13/11/2016

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam công bố
Giải Nhân quyền Việt Nam 2016

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 14/11/2016, in Báo chí.