Archive | 06/02/2017

Cập nhật chữ ký đòi trả tự do cho Trần Thị Nga đợt cuối

Thưa quí vị và các bạn;
 
Mặc dù chúng tôi đã có ý khép lại nhưng số người ký tên vẫn tiếp tục nên tôi thấy vẫn cần tổng hợp và đưa lên công luận.
 
Đợt này có 32 cá nhân và 1 tổ chức XHDS.
 
Trong danh sách cập nhật hết ngày 31/1/2017 có số 622 bị ghi trùng nên bỏ ra.
 
Vì vậy, cho đến nay, 6/2/2017, số chữ ký là 847 cá nhân và 31 tổ chức XHDS. Tiếp tục đọc
This entry was posted on 06/02/2017, in Báo chí and tagged .