Archive | 09/03/2017

ĐẾN NƯỚC NÀY THÌ ANH CHỊU

– Hôm nay, mụ vợ em nó dí đơn ly dị vào tay em bắt ký. Đúng vào ngày 8/3 mới đau chứ.
– Sao lại xảy ra chuyện ấy. Chú rượu chè, cờ bạc à?
– Thì em vẫn rượu chè, cờ bạc, Nó vẫn chấp nhận mà?
– Chắc tại chú vô trách nhiệm với gia đình.
– Em vẫn là thằng vô trách nhiệm từ trước đến nay anh không biết sao. Nó vẫn nuôi em từ khi lấy em đến giờ.
– Hay chú bồ bịch, trai gái?
– Ai chẳng biết em có tính trăng hoa. Vợ em nó còn biết từ trước khi lấy em ấy chứ.
– Thế thì anh chẳng hiểu ra sao nữa.
– Tại em lỡ lời. Nó bảo, tôi có thể chịu khó chịu khổ, tôi có thể hy sinh tất cả vì anh. Nhưng anh sỉ nhục tôi như thế, tôi không chịu được.
– Chú lỡ nói gì với cô ấy?
– Em bảo: “Sống với cô thà sống với cộng sản còn hơn”. Thế mới ra nông nỗi. Anh có cách nào cứu em.
– Đến nước này thì anh cũng chịu.
Tường Thụy

Áp dụng Luật Magnitsky Toàn Cầu lên Việt Nam: Cập nhật về tiến trình lập hồ sơ

Mẫu dùng cho danh sách các quan chức bị đề nghị chế tài

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 8 tháng 3, 2017

Dưới đây là một số cập nhật về tiến trình lập hồ sơ quan chức Việt Nam để đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu.

(1) BPSOS đã hoàn tất và chuyển cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 5 trong số 6 hồ sơ trọng tâm. Đây là những hồ sơ chúng tôi lọc ra từ trên 100 hồ sơ báo cáo vi phạm mà chúng tôi đã chuyển cho Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từ 2014 đến nay. Các hồ sơ trọng tâm này được dùng làm mũi nhọn cho cuộc vận động Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2017. Chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ trọng tâm thứ 6 vào đầu tuần tới.

Tiếp tục đọc