Archive | 11/03/2017

‘Nhất thể hóa’ vì hết tiền?

Thiền Lâm

(VNTB) – Với xu hướng “nhất thể hóa” không thể tránh khỏi để tiết kiệm tiền, sẽ có bao nhiêu trong số hàng triệu công chức, viên chức “một lòng theo đảng” phải “ra đường”?

Tiếp tục đọc