Archive | 31/03/2017

Việt Nam và Hoa Kỳ họp bàn TIFA

Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam nhanh chóng giải quyết các vấn đề song phương.

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 31/03/2017, in Báo chí and tagged .

Vì sao Việt Nam buộc phải quay lại TIFA?

Phạm Chí Dũng

(VNTB) – Tuần cuối tháng Ba năm 2017 đã chứng kiến chính thể Việt Nam chính thức quay lại “bạn tình cũ” sau 6 năm “chia tay”: Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA).

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 31/03/2017, in Báo chí and tagged .