Archive | 31/03/2017

Vì sao Việt Nam buộc phải quay lại TIFA?

Phạm Chí Dũng

(VNTB) – Tuần cuối tháng Ba năm 2017 đã chứng kiến chính thể Việt Nam chính thức quay lại “bạn tình cũ” sau 6 năm “chia tay”: Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA).

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 31/03/2017, in Báo chí and tagged .