Công Bố Đợt 1 Danh Sách Đề Nghị Chế Tài Theo Luật Magnitsky Toàn Cầu

Washington DC, ngày 3 tháng 4, 2017

Thông Báo của BPSOS

Để mở đầu cuộc tổng vận động Quốc Hội và Hành Pháp Hoa Kỳ năm 2017, hôm nay chúng tôi công bố hồ sơ Số 1 trong tổng cộng 6 hồ sơ đã được hoàn tất với danh sách 168 giới chức chính quyền Việt Nam được đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu của Hoa Kỳ.

Hồ sơ Số 1 gồm 25 nhân vật liên can đến các hành vi tra tấn đối với Mục Sư Nguyễn Công Chính và vợ là Bà Trần Thị Hồng. Một số nhân vật điển hình gồm:

Đại Tá Vũ Văn Lâu, Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Gia Lai

Đại Tá Nguyễn Văn Long, Giám Đốc Sở Công An Thành Phố Pleiku

Đại Tá Nguyễn Văn Trạch, nguyên Phó Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Gia Lai

Ông Lê Văn Hà, Chánh Án Toà Án Nhân Dân Tỉnh Gia Lai

Ông Phạm Bá Sơn, Chánh Án Toà Phúc Thẩm Tỉnh Gia Lai

Trung Tá Nguyễn Đình Oánh, Trại Giam T20, Tỉnh Gia Lai

Đại Uý Nguyễn Anh Tuấn, Trại Giam T20, Tỉnh Gia Lai

Trung Uý Trần Cao Cương, Trại Giam T20, Tỉnh Gia Lai

Thiếu Tá Hoàng Đức Giang, Trại Tù An Phước, Tỉnh Bình Dương

Đại Uý Đinh Ngọc Quỳnh, Trại Tù An Phước, Tỉnh Bình Dương

Ông Huỳnh Văn Trà, Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Phường Hoa Lư, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Trang đầu của hồ sơ Ms. Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng