Archive | 04/04/2017

CÔN ĐỒ CHÍNH TRỊ

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Khái niệm

Lần đầu tiên, tôi sử dụng cụm từ này trong bài viết “Mục sư Nguyễn Trung Tôn – mục tiêu đàn áp của côn đồ chính trị”.

Việc công an kết hợp với côn đồ đàn áp, khủng bố những người đấu tranh đã trở thành phổ biến, gắn bó hữu cơ, ai cũng biết. Cứ đâu có công an là ở đấy có sự phối hợp với côn đồ, kể cả cảnh sát giao thông và các loại công an khác. Vì vậy, có người đưa ra từ ghép là côn an (côn đồ + công an) để chỉ loại côn đồ này. Nhưng ghép như thế là đã có sự phân biệt công an và côn đồ. Và như vậy chẳng hóa ra công an không có chất côn đồ và côn đồ không phải là công an – điều này không đúng với thực tế. Tiếp tục đọc

Tổng thống Đức quan tâm đến trường hợp LS Nguyễn Văn Đài được trao Giải Nhân Quyền

Đặng Hà

(VNTB) – Theo một thông báo chính thức, luật sư Nguyễn Văn Đài đã được chọn trao Giải Nhân Quyền năm 2017 của Liên đoàn Thẩm phán CHLB Đức (Deutscher Richterbund). 

Buổi lễ trao giải sẽ được diễn ra vào thứ tư ngày 05.04.2017 sắp tới đây trong Đại hội của tổ chức này tại thành phố Weimar miền Đông nước Đức. Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam được chọn trao Giải Nhân Quyền này.

LS Nguyễn Văn Đài đang ngồi tù ở Việt Nam dĩ nhiên không thể nào đến Đức nhận giải thưởng cao quý này. Được biết, trong buổi lễ trao Giải Nhân Quyền sắp tới sẽ có một đại diện của LS Nguyễn Văn Đài đến dự và thay mặt nhận giải thưởng.

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 04/04/2017, in Báo chí and tagged .

Liêm chính của nhà báo tùy thuộc vào “Đảng – Nhà nước”

Nguyễn Phúc

(VNTB) – Sự liêm chính này đến đâu là tùy thuộc vào “Đảng – Nhà nước”. Lý do: báo chí ở Việt Nam không phải là những cơ quan, đơn vị độc lập mà chỉ là một bộ phận, một tổ chức, một cơ quan ngôn luận của các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, hoặc tổ chức chính trị-xã hội nào đó (ngay cả ‘tổ chức chính trị-xã hội nào đó’ cũng buộc chịu sự quản lý của một bộ, ngành liên quan, gọi là ‘chủ quản’).

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 04/04/2017, in Báo chí and tagged .