Người Việt đụng độ người Trung Cộng trong cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình

Một loạt người Trung Cộng ra đường mang cờ nền đỏ 5 sao vàng. Họ lao vào nhóm người Việt và Tây Tạng đang đứng biểu tình. Người Trung Cộng lớn tiếng thiếu văn hóa. Mặc dù bị khiêu khích nhưng người Việt đã cố gắng kiềm chế tránh gây bạo động với nhóm người Trung Cộng.

Ảnh người biểu tình Việt Nam và nhóm người Trung Cộng.

Ảnh người Trung Cộng tới phá bĩnh

Ảnh người Trung Cộng tới chiếm đoạn đường dành cho người biểu tình chống Tập Cận Bình. Họ mang cờ Trung Cộng và dòng Welcome nền màu đỏ.

Cờ Trung Cộng không che lấp được cờ VNCH

Người Trung Cộng rất thiếu văn hóa.

Cờ VNCH áp đảo cờ máu Trung Cộng

Advertisement