Archive | 16/04/2017

Tin nóng: Đồng Tâm, Mỹ Đức giữ đất: 20 CSCĐ bị người dân bắt nhốt và tẩm xăng

FB Thảo Teresa
Đây là hình ảnh CSCĐ bị dân bắt giữ với biển số xe giả cùng với nhiều đạn hơi cay dự định được dùng để đàn áp dân tại #Đồng Tâm – Mỹ Đức nhằm cướp đất.
Bà con đã thấy rõ bộ mặt của chế độ VÌ DÂN – DO DÂN chưa?
 .

Tiếp tục đọc