“Đầu hàng” đi, những người dân Đồng Tâm.

“Đầu hàng” đi, những người dân Đồng Tâm.

Mỏng manh thế, làng làm sao chống nổi

Già trẻ, gái trai hãy ôm đầu, quì gối

Để cầu xin lấy hai chữ “khoan hồng”

Họ đa mưu, tiền lắm, quân đông

Làng có gì ngoài gạch đá và dăm ba cái gậy

Mấy đứa trẻ con, dăm cụ già đi còn run rẩy

Thì làm sao chống lại nổi, làng ơi!

Nghĩ về làng mà nước mắt nghẹn ngào rơi

Lòng day dứt bởi nhiều câu hỏi

Đất nước sẽ ra sao, nếu người dân vô tội

Phải giơ tay khuất phục trước cường quyền…

Advertisements