Nguyễn Đức Hiển: cây bút khốn nạn

Ở bài viết trước, đã nhắc chung đến một nhóm nhà báo mà tôi gọi là “những cây bút khốn nạn”. Chúng lộ rõ nhất sau các sự thể nóng như Đồng Tâm, và trước đó là Formosa…

Một cây bút có thể nói là khốn nạn đốn mạt nhất trong nhóm nhà báo khốn nạn này: Nguyễn Đức Hiển, thư ký toà soạn báo Pháp luật TP HCM.

Đây là một mẩu tin thể hiện sự hồ hởi của chúng khi thấy nguy cơ nhiều dân Đồng Tâm sẽ phải vào tù:

“Ít lắm cũng có chục chú nhân danh nhân dân đi tù” – Hiển reo lên, nhắn cho một “chú em” như thế, sau sự kiện Đồng Tâm.

Trước đó, ngay khi sự việc Đồng Tâm xảy ra, trong một bài “tham chiến”, Hiển đã thay cả toà án kết tội dân Đồng Tâm với hàng loạt “tội” tày đình như: “gây rối, chống người thi hành công cụ, chống chính quyền nhân dân…”.

Giữa đại hoạ Formosa, Nguyễn Đức Hiển tháp tùng Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn về Hà Tĩnh nhồm nhoàm nhai mực cá để… an dân!

Hiển reo lên, nhắn cho một “chú em” như thế, sau sự kiện Đồng Tâm.

Ngay khi sự việc Đồng Tâm xảy ra, trong một bài “tham chiến”, Hiển đã thay cả toà án kết tội dân Đồng Tâm với hàng loạt “tội” tày đình như: “gây rối, chống người thi hành công cụ, chống chính quyền nhân dân…”.

Trương Duy Nhất

2 thoughts on “Nguyễn Đức Hiển: cây bút khốn nạn

  1. Nhìn khuôn mặt của Nguyễn Đức Hiển là có câu trả lời rồi . Thắc mắc làm gì cho mệt ! Nếu ông Trương Duy Nhất không cho biết tên nầy là nhà báo của tờ báo Pháp Luật , thì tôi sẽ cho tên nầy là tên đâm thuê chém mướn . Loài chó còn có lương tri hơn tên côn đồ nhà báo nầy !

  2. Thằng này lương tâm bị chó tha
    Hàm phong “Đĩ Bút” thật vinh hoa
    Mai này mở tiệc khi bái tổ
    Đúc bảng vàng treo trước cửa nhà

Đã đóng bình luận.