Archive | 03/05/2017

‘Chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’ đang phá sản?

Minh Quân

(VNTB) – Chủ trương “chống tự diễn biến, tự chuyển hóa” của Hội nghị trung ương 4 vào tháng 10/2016 đang có nguy cơ chịu cảnh phá sản trước và sau Hội nghị trung ương 5 vào tháng 5/2017.

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 03/05/2017, in Báo chí and tagged .