Archive | 07/05/2017

Hai học sinh từ chối nhà trường và nền giáo dục ‘đẽo cày giữa đường’

Nhà giáo Phùng Hoài Ngọc – Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

(VNTB) – Cũng như nông dân thôn Hoành xã Đồng Tâm “rào làng kháng chiến” chối từ “lệnh thu hồi đất”, gia đình họ Đặng có hai con trai chối từ “nhà trường XHCN” như một “lựa chọn đau đớn cuối cùng sau nhiều mệt mỏi và bức xúc”.

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 07/05/2017, in Báo chí and tagged .