GỬI MẸ

GỬI MẸ

(Cho ngày của mẹ 2017)

Dặn lòng chỉ để nhớ thôi

Sao nước mắt còn đẫm trời xứ xa

Con giờ bên cháu lụa là

Mẹ bên ai, có đường xa một mình

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nợ người món nợ ba sinh

“Ngày của mẹ” hồn phiêu linh phương nào

Con nằm nghe gió chát chao

Có yêu thương cũng nghẹn ngào phút giây

Mẹ giờ đã hoá cỏ cây

Cho con ngắm lúc đọa đầy nhân gian

Chốn trần không chọn người ngoan

Mẹ đi cho hết lo toan phận người

Vẳng đâu đây tiếng à ơi

Xé lòng con khát một đời mẹ ru…

New York 13052017