THÔNG BÁO

Blog Nguyễn Tường Thụy xin thông báo cùng bạn đọc. Kể từ ngày 19/5/2017, chúng tôi tạm dừng đăng bài ở địa chỉ này.

Mời bạn đọc sang địa chỉ:

http://ntuongthuy.blogspot.com/

để đọc tin bài.

Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị độc giả.

Trân trọng

Blog Nguyễn Tường Thụy