Tag Archive | Bùi Xuân Đính

Vua Tự Đức bảo vệ dân lành bị cường hào cướp đất và quan trù dập

Vua Tự Đức bảo vệ dân lành bị cường hào cướp đất và quan trù dập

Bùi Xuân Đính

.

Thời phong kiến, cách quản lý xã hội của Nhà nước quan liêu không tránh khỏi tình trạng nhiều người dân và cả một số quan lại bị oan ức. Để góp phần “giải oan” cho dân, Nhà nước các thời đã có những biện pháp cho dân được kêu oan.

– Năm Nhâm Thìn, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo (1052), Vua Lý Nhân Tông cho đặt một quả chuông lớn ở sân rồng để ai bị oan ức điều gì được đến đánh chuông. Vua ra nhận đơn và xét xử. Tiếp tục đọc