Tag Archive | Đào Đức Thông

Nền chính trị của Nguyễn Đức Chung và bạo lực quần chúng

Đào Đức Thông

(VNTB) – Khi đối mặt với các thế lực bảo thủ thâm căn cố đế, người dân sẽ có xu hướng tạo lập cân bằng bằng bạo lực, nền chính trị của ông Chung hẳn cũng sẽ đến lúc nhờ đến một ai đó “tháo ngòi nổ” cho chính mình.

Bản chất chính trị của vụ việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã không còn là vấn đề đất đai.

Nhìn chung vụ bắt giữ CSCĐ của dân thôn Đồng Tâm có bài bản, lớp lang đã chuyển các cuộc phản ứng về chính sách đất đai thành xung đột giữa chính quyền với người dân. Tiếp tục đọc