Posts Tagged ‘Đào Sĩ Quý’

ĐÔI ĐIỀU VỀ CÂU CHỮ VÀ NGHĨA

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 17/03/2013

CÁN BỘ NGUỒN!

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 06/03/2013

Chém gió chết cả chim trời

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 29/12/2012

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 164 other followers