Posts Tagged ‘Đào Sỹ Quý’

Báo “Đại mất đoàn kết”

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 05/06/2013

YÊU NƯỚC MÀ BỊ TÙ

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 19/05/2013

VIẾT VỀ NGÀY 30/4

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 26/04/2013

GƯƠNG ÔNG

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 03/03/2013

KHOANH VÙNG MIỆNG ÔNG!

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 03/03/2013

Rượu cũng đèn cù

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 21/01/2013

Quan đèn cù

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 14/01/2013

Quan tham chơi cờ

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 05/01/2013

Chỉ có Tổ Quốc muôn năm thôi

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 01/01/2013

Xứ ta “giảm biên”

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 26/12/2012

Ngán lắm… ông “Nguyên”!

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 24/12/2012

Thuyền về đâu?

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 10/12/2012

Không đề – thơ

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 08/12/2012

Danh hiệu, Huy hiệu và con tem giả

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 05/12/2012

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 164 other followers