Tag Archive | Đinh Nguyên Kha

Album ảnh Đinh Nguyên Kha

Tặng bạn đọc hâm mộ hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên.

Hình ảnh Đinh Nguyên Kha ngoài đời: khoáng đạt, rắn rỏi, mạnh mẽ, nhiệt tình với bạn bè:

  Tiếp tục đọc