Posts Tagged ‘Lao động’

“Thủ đoạn chôn thuốc trừ sâu tàn ác chưa từng có!”

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 05/09/2013

Cộng 2 điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng đi thi đại học

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 10/07/2013

Tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 09/01/2013

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 157 other followers