Posts Tagged ‘Mạc Văn Trang’

Chẳng ai muốn làm dân!?

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 26/02/2013

“Cán bộ ngày nay”…

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 25/12/2012

Mấy điều sơ đẳng về lãnh đạo, quản lý hợp tác xã

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 14/12/2012

Rợn người vì sâu

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 13/11/2012

Xin đừng xúc phạm đến loài chó

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 12/11/2012

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 164 other followers