Tag Archive | Nguyễn Thị Từ Huy

«Tòa án nhân dân» Trần Nhật Quang và những bi hài của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa

Bài viết của Nhà văn Nguyễn Thị Từ Huy, Hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam vạch trần bản chất của vụ nhóm Trần Nhật Quang tấn công Nguyễn Lân Thắng, báo động về tình cảnh thảm hại của nền tư pháp Việt Nam. 

Nguyễn Thị Từ Huy

Vụ phe nhóm Trần Nhật Quang tấn công Nguyễn Lân Thắng và gia đình một lần nữa cho thấy chính quyền đương nhiệm muốn quay trở lại sử dụng một số biện pháp của chủ nghĩa toàn trị thời kỳ đầu, thời kỳ đẫm máu và tàn bạo với các vụ thanh trừng và giết người hàng loạt mà Việt Nam cũng không tránh khỏi, được thể hiện qua những vụ thanh trừng Nhân văn Giai phẩm và cải cách ruộng đất.

Tiếp tục đọc