Tag Archive | Nguyễn Bùi An

Không đề (thơ)

Không đề

Kính tặng […]* Nguyễn Tường Thụy.

Thăm thẳm trời xanh thu đến chưa?!
mà sao non nước nặng mù mưa.
Trời hận nhạt nhòa dòng thiên lệ
đất hờn mờ mịt bóng ngàn xưa.
Quặn lòng bác nghĩ, cơn vong quốc
canh cánh tôi chờ, mảnh tự do
Đồng mộng xá chi người Nam, Bắc
Tổ Quốc hồi sinh, rượu ta đưa./.

Sài Gòn ngày mưa lê thê 28/9/2012

Nguyễn Bùi An

========

(*) NTT đã bỏ bớt danh hiệu mà tác giả sử dụng vì thấy chưa xứng đáng.