Posts Tagged ‘Nguyễn Đình Ấm’

HÃY XEM LẠI QUÂN ĐỘI VN.

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 18/06/2016

VNTB – Lời Tập Cận Bình chỉ lọt tai kẻ nào bán nước

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 08/11/2015

Vụ xử Lê Quốc Quân: Công an “việt vị”

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 02/10/2013

Ngành công an đừng xúc phạm thiên hạ nữa!

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 08/02/2013

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 161 other followers