Posts Tagged ‘Nguyễn Đình Ấm’

Vụ xử Lê Quốc Quân: Công an “việt vị”

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 02/10/2013

Ngành công an đừng xúc phạm thiên hạ nữa!

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 08/02/2013

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 158 other followers