Tag Archive | Nguyễn Thị Nhung

PHẢI CÓ THIỆN CHÍ KHI NÓI ĐẾN HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC

NGUYỄN THỊ NHUNG

40 năm qua, với tôi chưa bao giờ 30/4 là ngày đáng để vui mừng. Hai mươi năm chiến tranh Nam – Bắc, có biết bao gia đình phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ.

Tiếp tục đọc