Posts Tagged ‘Nguyễn Thượng Long’

THIÊN THẦN KHÔNG CÔ ĐƠN.

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 27/09/2013

Vế đối hôm qua và “đèn đỏ” hôm nay trong ngày 9/12/2012

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 10/12/2012

Nhóm giáo hữu Hà Đông gặp gỡ bạn bè nhân ngày 20/11/2012

Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy ngày 22/11/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 109 other followers