Tag Archive | Nguyễn Thụy Trang

Vụ án Thanh Trì 25/9/2013 (III): Chúng tôi không nói chuyện luật pháp với chị

Vụ án Thanh Trì 25/9/2013 (III)

Chúng tôi không nói chuyện luật pháp với chị

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Công an không nói chuyện luật pháp thì nói luật rừng à?

(Nguyễn Thụy Trang)

.

Mọi ghi chép trong vụ án này, tôi không sắp xếp theo trật tự thời gian mà theo những thông tin nóng hoặc những chuyện mà bạn đọc chưa biết tới. Những thông tin trên mạng, bạn đọc đã biết nên tôi chỉ điểm qua cho dễ hình dung.

Tôi là người bị bắt cuối cùng. Như vậy sau khi 10 người bị bắt đi thì đám công an lẫn côn đồ hoàn kiểm soát nhà tôi, nghĩa là nhà tôi đã bị cướp, chúng đã thay tôi làm chủ. Chúng không cho ai vào nhà, hoặc ai vào thì phải được sự đồng ý của chúng. Tiếp tục đọc