Tag Archive | Phương Uyên

Những giây phút hạnh phúc không thể nào quên

 .

Những người đấu tranh không chỉ bị thiệt hại về kinh tế, bị bắt, bị đánh đập, tù đày. Họ còn có những giây phút sung sướng hạnh phúc, có lúc hạnh phúc đến tột đỉnh mà không ai có được. Giây phút nghe tin Phương Uyên được trả ra khỏi trại giam là những giây phút như thế.

Việc tôi vào Long An đã được thông báo trước đó 1 tuần. Mục đích chỉ là để có mặt ở khu vực phiên tòa xử Phương Uyên và Nguyên Kha, sau đó nhân tiện thăm anh em bạn bè ở Sài Gòn vài ngày rồi trở ra Hà Nội. Tiếp tục đọc