Tag Archive | Sài Gòn Đầu tư Tài chính

Có nên đầu cơ USD?

VNĐ đã mất giá 5% trong năm nay, cao gấp 2,5 lần so với mức 2% cam kết của NHNN từ đầu năm. Đặc biệt chỉ trong 1 tuần qua, tiền đồng đã mất giá 3% so với USD.

Tăng tỉ giá: khó trước dễ sau

Ba điểm chính trong thông điệp tỷ giá

Cam kết về tỷ giá của NHNN bị phá vỡ?

Tiếp tục đọc