Posts Tagged ‘Trần Mạnh Hảo’

“SỰ MẤT NGỦ CỦA LỬA” HAY LÀ BỆNH NGỦ CỦA THƠ?

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 28/09/2014

CHÙM THƠ 4 CÂU TRẦN MẠNH HẢO

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 27/10/2013

XIN ÔNG ĐÔNG LA BỎ THÓI VU CÁO CHÍNH TRỊ HÈN HẠ

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 23/09/2013

THƠ DỞ, VĂN DỞ… ĐANG ĐẮT GIÁ

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 01/08/2013

THI THƠ TRÊN FACEBOOK: THƠ THÌ DỞ MÀ NÉM ĐÁ THÌ TÀI

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 24/07/2013

VÀI CẢM NGHĨ VỀ CUỘC THI THƠ TRÊN FACEBOOK

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 21/07/2013

Hemingway – ông già râu trên biển cả chữ nghĩa

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 17/07/2013

HÃY VỚT TÔI LÊN TỪ ÁC MỘNG

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 07/06/2013

Đọc Trần Mạnh Hảo: “Sự mặc khải của Thi Ca”

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 27/05/2013

BÀN QUA VỀ SỰ BẤT LƯƠNG

Posted by: Nguyễn Tường Thụy on 26/05/2013

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 164 other followers